Hyvä vireystila uuden oppimiseen

Liikuntaeskarissamme esiopetusikäiset lapset pääsevät innostumaan ja oppimaan uutta erilaisissa oppimisympäristöissä liikunnallisella lähestymistavalla. Tutkimusten mukaan liikkuvat lapset saavuttavat parempia oppimistuloksia ja pärjäävät paremmin tarkkaavaisuustesteissä. Liikkumalla sisällä ja ulkona varmistamme lasten hyvän vireystilan niin erillisiin oppimistuokioihin kuin toiminnalliseen oppimiseen.
 

IMG_9078_V2.jpg

Laadukasta esiopetusta

Liikuntapäiväkoti Aito tarjoaa lapsille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla ja luo perustan elinikäiselle oppimiselle.

Lapset ja huoltajat aktiivisina vaikuttajina

Suunnittelemme toimintaa lapsilähtöisesti ja annamme lasten vaikuttaa oppimistapojen ja -ympäristöjen valintaan. Voimme järjestää esimerkiksi metsäeskarijaksoja tai kierrätysviikkoja joustavasti lasten toiveiden mukaan. Eskarilaiset pääsevät myös vaikuttamaan päiväkodissamme tarjottaviin ruokiin ja välillä myös valmistamaan niitä.

Samalla tavoin arvokasta on jatkuva ja toimiva yhteistyö huoltajien kanssa. Huoltajat ovat päiväkodille tärkeitä kumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
 

Liikuntaeskarin tavoitteet

Laadukkaalla esiopetuksella haluamme vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen esiopetuksen suunnitelma, johon määritellään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa lapsen kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, haasteet ja oppimisen tavoitteet. Liikuntapäiväkoti Aito tarjoaa lapsille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla ja luo perustan elinikäiselle oppimiselle.