Keravalle avataan uusi hyvinvointipainotteinen päiväkoti

Elokuussa 2018 Keravalle avataan uusi päiväkoti, liikuntapäiväkoti Aito. Päiväkodissa painotetaan erityisesti liikuntaa, hyvää ravintoa ja lapsen yksilöllistä kehitystä. Päiväkodin taustalla on Aito-päiväkodit Oy, jonka perustajille uusi päiväkoti on ensimmäinen laatuaan.

”Päiväkotivaihe on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta merkittävää aikaa. Haluamme olla mukana opastamassa lapsia hyvinvoivaan elämään, jossa liikunnasta ja terveellisestä ravinnosta tulee luonteva osa arkea. Meillä on myös tosi upeita yhteistyökumppaneita, jotka ovat uudesta päiväkodista yhtä innoissaan kuin mekin”, kertoo Nanna Karalahti, yksi päiväkodin perustajista. Päiväkodin muut taustavaikuttajat ovat Jere Karalahti, Johannes Laine ja Hanna Liisanantti, jotka tuovat toimintaan osaamista niin liikunnasta, ravinnosta kuin kasvatuksesta. Päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat mm. Foodin, Jalotofu ja Kaslink, joiden ajatuksista voi lukea lisää tiedotteen liitteestä.

Keravan Aito-päiväkodin johtajana aloittaa lastentarhanopettaja Johanna Tervo: ”On mahtavaa olla mukana varmistamassa, että Keravalla on laadukasta liikuntapäiväkotitoimintaa. Uskon, että hyvinvoivalla lapsella on parhaat edellytykset oppimiseen, ja meillä lapset pääsevät innostumaan ja oppimaan uutta erilaisissa oppimisympäristöissä liikunnallisella lähestymistavalla.”

Päiväkoti sijoittuu Keravan Kalevan kaupunginosaan lähelle Tuusulan rajaa. Kiinteistössä on aiemminkin ollut liikuntapäiväkotitoimintaa. Päiväkotiaikojen ulkopuolella tiloissa tullaan järjestämään liikunta- ja kokkikerhoja.

Lisätietoja:
Johanna Tervo, päiväkodin johtaja, kerava@aitopaivakodit.fi, puh. 046 568 0228

Liikuntapäiväkoti Aito on pieni ja kodinomainen n. 35 lapsen päiväkoti, joka antaa lapselle eväät terveeseen elämään. Toiminnassamme painottuu liikunta ja hyvä ravinto. Hyvinvointipainotuksella luomme hyvän pohjan lasten laaja-alaiselle osaamiselle. www.aitopaivakodit.fi