Leikkiä ja yhdessäoloa - Aitohaaste

”Leikki on lapsen työtä” ja ”Lapsi oppii leikkimällä” ovat tuttuja sanontoja, mutta tutustutaanpa niihin vähän tarkemmin.

Leikille pitäisi antaa aikaa ja mahdollisuuksia, sillä leikkiessä lapsi oppii monia taitoja. Sitä tiettyä lelua voi joutua odottamaan tai vuorottelemaan kaverin kanssa. Leikki ei aina etene tai suju sillä lailla kuin itse haluaisi, jolloin pitää antaa myönnytyksiä kaverille, opetella säätelemään omia tunteita, kuunnella ja olla vuorovaikutuksessa leikkikaverin kanssa. Riidat ja pettymykset leikissä kasvattavat ongelmanratkaisutaitoja ja pettymysten sietoa. Pitkäkestoinen leikki vahvistaa keskittymiskykyä. Hyvä mielikuvitus ja luovuus kehittyvät entisestään leikkiessä. Leikissä kaikki on mahdollista, mikä lisää onnistumisen kokemuksia ja kasvattaa itsetuntoa. Hyvät leikkitaidot tuovat esille myös leikinjohtamistaitoja. Eri leikeissä sosiaaliset taidot karttuvat ja tutustuu uusiin kavereihin, isompiin ja pienempiin. Leikit lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kasvattavat ryhmähenkeä. Leikki kehittää kognitiivisia taitoja; kieli, ajattelu ja muisti ovat osa leikkiä ihan huomaamatta.

Leikissä lapsi käsittelee näkemiään ja kokemiaan asioita sekä käyttää tietojaan ja taitojaan, joten leikin seuraaminen on antoisaa. Kuitenkin läsnä- ja mukanaolo lasten leikeissä on tärkeää myös leikkitaitojen opettamisen vuoksi, aikuinen auttaa lasta vaikeissa tilanteissa ja on turvana lapsen kokeillessa omia, vielä hataria taitojaan kavereiden kanssa. Osallistuminen leikkiin osoittaa, että olemme kiinnostuneita lasten asioista ja mielenkiinnon kohteista. Aikuisen rooli leikissä voi olla monenlainen: yksi leikkijöistä, leikin edistäjä, ohjaaja, ristiriitojen ehkäisijä ja ratkaisija, materiaalin ja puitteiden luoja, turvallisuuden takaaja, sivusta seuraaja, rajaaja ja leikin keskeyttäjä. Mikä näistä sinä useimmin olet? Toisin kuin me aikuiset yleensä ajattelemme, lapset haluavat meidät mukaan leikkiin. Se vaatii meiltä vähän heittäytymistä ja muiden asioiden jättämistä toissijaiseksi.

Näistä sanoista on hyvä siirtyä seuraavaan Aitohaasteeseen. Aitohaaste on päiväkodin haaste kaikille, jotka siitä sattuvat kuulemaan. Suorituksen voi myös postata instagramiin houkuttelemaan lisää haasteen vastaanottajia #aitohaaste.

Ja se haaste on mennä mukaan lasten leikkeihin, osaksi leikkiä. Istu lattialle lapsen viereen, hän kyllä ohjeistaa sinut eteenpäin, jos olo on epävarma! Ja jos tämä on jokapäiväistä, mitä voisitte seuraavaksi keksiä? Onko se itse rakennettu maja, suuresta pahvilaatikosta tehty raketti tai ponitalli vai vakoiluleikki ulkona?

Leikkiterveisin
Elina Hynninen
Varhaiskasvatuksen opettaja
Aito-päiväkodit